Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ansökan om behörighet

Sjöfartsverket prövar att de personer som önskar ansluta sig till MSW Reportal också har befogenheter att lämna uppgifter till de berörda myndigheterna. En användare som önskar rapportera till MSW Reportal måste därför ansöka om behörighet för denna tjänst.

Säkerhet vid användandet av MSW-portalen

Sjöfartsverkets säkerhetslösning bygger på personliga inloggningsuppgifter. Som användare av MSW-portalen åligger det dig att vidta en del åtgärder för att upprätthålla säkerheten. Du ska själv se till att ingen obehörig kan komma åt dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon obehörig använder sig av dina inloggningsuppgifter ska du omedelbart spärra dessa. Detta gör du hos Sjöfartsverkets Anlöpsservice, på telefonnummer 010-478 58 00.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) trädde i kraft den 25 maj 2018. Lagarna reglerar all hanteringen av personuppgifter i Sjöfartsverkets verksamhet.

Syftet med GDPR och DSL är att skydda människor mot att få den personliga integriteten kränkt när personuppgifter behandlas. Med anledning av de nya regelverken är det Sjöfartsverkets skyldighet att alla de som berörs av att Sjöfartsverket registrerar och hanterar deras personuppgifter ska informeras om att detta görs och varför.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Senast uppdaterad 2023-09-28