Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bordning av lots

Information till fartyg som ämnar borda lots i Göteborg.

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser (se: IMPA Pilot Ladder Arrangement Plan).

Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas.

Ladda ner: Safe Boarding Checklist

Fartyg ska under bordningsoperationen hålla en fart av cirka 8 knop samt anordna god lä.

Lotslejdaren riggas så att nedre delen är 2 meter ovan vattenytan. Vintertid då issituationen gör att mindre lotsbåtar måste användas kan lämplig höjd vara 1,5 meter.

Fartyg bordas vid följande positioner:

Bordningsplatser GOT
Bordningsplatser Göteborg
Lotsstation Bordningsplats Position
Göteborg
Bordn. nr 1

Syd om Trubaduren fyr.
För fartyg ankommande från syd eller från ankarplatserna.

N 57 34,5 
E 11 38,8
Göteborg
Bordn. nr 2
Väst Syd Väst om Vinga.
För fartyg ankommande från väst eller nord.
N 57 37,0
E 11 31,9
Göteborg
Bordn. nr 3
Väst om Vinga västra angöringsboj.
För fartyg med särskild överenskommelse.
N 57 38,8 
E 11 32,5
Göteborg
VLCC
Väst  om Vinga

N 57 38,5
E 11 29,9
Göteborg
Skandiahamnen
Syd om kajplats 520.
För fartyg som bordar kanallots.
N 57 41,18
E 11 52,12
Göteborg
Rivöfjord
Mitt på Rivöfjord.
För fartyg som är lotspliktiga öster om Skandiahamnen eller befälhavare med lotsdispens.
N 57 40,2
E 11 47,6

Bordningsposition kan ändras efter instruktion från lotsarna Göteborg.

OBS! Anpassa farten så att bordningplatsen ej passeras före bordning, om inte annat överenskommes med lotsen.  

Före avgång: Kontakta Lotsarna Göteborg en timme före avgång för besked om bordningsarrangemang.

Senast uppdaterad 2023-05-10