Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hamninformation

Information om hamnar inom Lotsområde Göteborg

Göteborgs hamn

Sjöfartsverket och Göteborgs hamn samarbetar om regler och information för yrkessjöfarten. På Göteborgs hamns webbplats återfinns information om kajplatser, dess restriktioner och arrangemang, bogserbåtsregler, väder, strömmar, maritima tjänster, mm.

Läs på www.goteborgshamn.se

Donsö djuphamn

Donsö djuphamn i Göteborgs södra skärgård har möjlighet att ta emot handelsfartyg. Lotspliktiga fartyg måste beställa biträde av lots utanför lotsled. För beställning av biträde av lots utanför lotsled - kontakta lotsbeställningen.

Mer information om Donsö djuphamn och kajbokning finner du här.

Senast uppdaterad 2021-02-03