Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

Beställning av lots till och från Göteborgs hamn samt inre ankarplatser.

Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00.

Preliminär lotsbeställning måste göras senast 24 timmar före bordning.
Definitiv lotsbeställning måste göras senast 5 timmar före bordning.

Lots beställs i första hand via MSW Reportal

Beställning kan också göras via lotsbeställningen Göteborg
Telefon: 0771-63 06 70
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se
VHF-anrop kanal 11 "Lotsarna Göteborg"

Se även: Kontakt "Göteborgs lotsområde"  

För beställning av "biträde av lots" utanför lotsled, tex till Donsö djuphamn, gäller särskilda regler.

OBS! Även icke lotspliktiga fartyg som inte önskar lots måste anmälas i MSW Reportal.

Beställningscentral för öppensjölotsning i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
Beställning sker via Lotsbeställningen Malmö och måste inkomma senast 24 timmar före bordning.

Senast uppdaterad 2023-10-11