Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ankarplatser

Yttre och inre ankarplatser utanför Göteborg.

Yttre ankarplatser
Yttre ankarplatser Göteborg

Yttre ankarplatser

I området mellan Vinga och Tistlarna finns tre ankarplatser

Ankarruta "A", VSV om Trubaduren, används för större tonnage i väntan på kajplats/order e.d. Bottendjup ca 60 m - 40 m.

Ankarruta "B", SSO om Trubaduren, används av övriga i väntan på kajplats/order e.d. Bottendjup ca 40 m - 30 m.

Ankarruta "C", O om Trubaduren, används för bunkringar/besättningsbyten/supply e.d. Bottendjup ca 30 m - 20 m. C1-C3: Max LOA 200m, Max djg 10m. C4-C9: Max LOA 200m, Max djg 12m.

För att nå de yttre ankarplatserna (A, B och C) föreligger inte lotsplikt.

Fartyg ska kontakta VTS Göteborg före ankring för bekräftelse av lämplig ankarplats samt anmäla då fartyget har ankrat.

Fartyg som ämnar lämna ankarplats skall anropa VTS Göteborg för erhållande av ”traffic clearance”.

Se även: Ändring av yttre ankarplatser 2023-05-10

Se även: Kommunikation.

Dana fjord
Dana fjord

Inre ankarplats Dana fjord

Dana fjord, norr om Vinga sand, har 35 m - 20 m djup och lerbotten. Väl skyddad ankarplats föutom vid sydliga vindar. Används bl.a. för bunkring av större fartyg vid dåligt väder. Lämplig ankarposition är markerad i sjökort som "D1".

Rivö fjord
Rivö fjord

Inre ankarplats Rivö fjord

Rivö fjord, syd om Torshamnen, har 19 m - 11 m botten av lera. Används normalt för bunkring och i väntan på kaj för mindre- och medelstort tonnage. Lämpliga ankarpositioner är markerade i sjökort som "R1-R4".

För att nå de inre ankarplatserna (Dana och Rivö) föreligger lotsplikt för fartyg av viss storlek och last.

Fartyg ska kontakta VTS Göteborg före ankring för bekräftelse av lämplig ankarplats samt anmäla då fartyget har ankrat.

Fartyg som ämnar lämna ankarplats skall anropa VTS Göteborg för erhållande av ”traffic clearance”.

Se även: Kommunikation.

Senast uppdaterad 2023-05-08