Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sikt, vind och mörker

Restriktioner orsakade av sikt, vind och mörker.

Eskortpliktiga tankfartyg med LOA under 230 m

Siktrestriktion:   Min 0.5 NM

 

Tankfartyg med LOA mellan 230 - 290 m

Vindrestriktion:  Max 15 m/s (medelvind vid Måvholmsbådan)
Siktrestriktion:  Min 2 NM
Siktrestriktion ballast:  Min 1 NM

  

Tankfartyg med LOA lika med eller överstigande 290 m (VLCC)

Ankomsten ska ske i dagsljus. Fartyget kan bordas en timma före solens uppgång och tre timmar före solens nedgång. För avgången gäller att den ska ske från kaj i dagsljus. Det kan vara möjligt, att då exceptionella vädersystem är i antågande, avgå med VLCC utan dagsljus. Ett sådant avsteg från gängse praxis kan ske endast under förutsättning att samråd skett mellan lots/befälhavare och hamkapten samt lotsområdeschef.

Vindrestriktion: Max 10 m/s (medelvind vid Måvholmsbådan)
Siktrestriktion: Min 2 NM

 

Torrlastfartyg med LOA överstigande 300 m

Vindrestriktion: Max 17 m/s (medelvind Trubaduren)
15-17 m/s efter särskild bedömning
Siktrestriktion vid ankomst: Min 0.25 NM

 

Bilfartyg - kaj 601

På grund av kajens utformning och läge gäller följande restriktioner för bilfartyg (eller fartyg med liknande vindareal) med LOA > 190 m.

Ankomst: Max vind: 16 m/s (medelvind vid "Karet")
Avgång: Max vind: 18 m/s (medelvind vid "Karet")

Avgångar i vindstyrkor > 18 m/s, kan komma ifråga, endast då exceptionella vädersystem är i antågande och bara under förutsättning att samråd skett mellan lots/befh och hamnkapten samt lotsområdeschef.

 

Arendal - kryssningsfartyg

Max vind för fartyg med loa 300 m eller mer är 10 m/s vid Måvholmsbådan.

 

Amerikaterminalen - kryssningsfartyg

Max vind för fartyg med LOA från 215 m till 225 m, 12 m/s vid Majnabbe.
Max vind för fartyg med LOA överstigande 225 m, 10 m/s vid Majnabbe.

 

Dokument för nedladdning

Senast uppdaterad 2023-10-11