Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Örnsköldsvik

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

 

Farled / Kajer

Max LÖA

Max djupgående

Örnsköldsvik

240 m

10 m

Hörneborg

160 m

10 m

Svenska Shell

160 m

9,5m

Stadskajen

Fartyg mellan 195 - 230 m
Fartyg mellan 100 - 194 m

6,7 m
7,5 m

Framnäs

125 m

4,8 m

Järved

180 m

9,5 m

Domsjö såg

130 m

6,3 m

Domsjö såg, vid isförhållande

110 m

6,3 m

Alfredshem

130m

6,8 m

Köpmanholmen

< 120 m

7,5 m

Köpmanholmen

120 m - 155 m

6,5 m

 
 
 
 
 

Följande fartyg är begränsade av dagsljus samt minst tre nautiska mils sikt

 

Alla fartyg som har krav på två bogserbåtar.

L.Ö.A

 Kajområde

 Max medelvind

> 140 m

Hörneborg

10 m/s

> 140 m

Svenska Shell

10 m/s

> 140 m

Stadskajen

10 m/s

160 m - 230 m

Stadskajen

8 m/s

> 140 m

Järved

10 m/s

> 120 m

Domsjö såg

8 m/s

Alla lotsade fartyg

Alfredshem

8 m/s

120 m - 145 m

Köpmanholmen

8 m/s

145 m - 155 m

Köpmanholmen

5 m/s

 

 
 

 

Kajer

LÖA

Ankomst

Avgång

Hörneborg

< 160 m

1

1

Svenska Shell

< 160 m

1

1

Järveds oljekaj

< 160 m

1

1

Järveds oljekaj

> 160 m

2

2

Stadskajen

< 160 m

1

1

Stadskajen

> 160 m

2

2

Framnäs

< 125 m

1

1

Domsjö Såg

Se specialregler

   

Köpmanholmen

Se specialregler

   

Alfredshem

Se specialregler

   

 

  • För fartyget med funktionell bogpropeller, kan värdet reduceras med en bogserbåt.

  • Om fartyget har häckpropeller ("sternthruster"), dubbla propellrar kan värdet reduceras med ytterligare en bogserbåt.

  • Lotspliktiga bogserbåtar med pråm ska ha 1 assisterande bogserbåt.

  • Bogserbåt skall vid alla tillfällen tillhandahålla egen bogsertross

 
 
 
 
 
 

För fartyg som enligt bogserbåtskrav ska använda två bogserbåtar, används två lotsar.

Senast uppdaterad 2024-02-01