Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Örnsköldsvik

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

Bild på fyren Högbonden
Foto: Niklas Nordgren

 

Farled / Kajer

Max LÖA

Max djupgående

Örnsköldsvik

240 m

10 m

Hörneborg

160 m

10 m

Svenska Shell

160 m

9,5m

Stadskajen

Fartyg mellan 195 - 230 m
Fartyg mellan 100 - 194 m

6,7 m
7,5 m

Framnäs

125 m

4,8 m

Järved

180 m

9,5 m

Domsjö såg

130 m

6,3 m

Domsjö såg, vid isförhållande

110 m

6,3 m

Alfredshem

130m

6,8 m

Köpmanholmen

< 120 m

7,5 m

Köpmanholmen

120 m - 155 m

6,5 m

 
 
 
 
 

Följande fartyg är begränsade av dagsljus samt minst tre nautiska mils sikt

 

Alla fartyg som har krav på två bogserbåtar.

L.Ö.A

 Kajområde

 Max medelvind

> 140 m

Hörneborg

10 m/s

> 140 m

Svenska Shell

10 m/s

> 140 m

Stadskajen

10 m/s

160 m - 230 m

Stadskajen

8 m/s

> 140 m

Järved

10 m/s

> 120 m

Domsjö såg

8 m/s

Alla lotsade fartyg

Alfredshem

8 m/s

120 m - 145 m

Köpmanholmen

8 m/s

145 m - 155 m

Köpmanholmen

5 m/s

 

 
 

 

Kajer

LÖA

Ankomst

Avgång

Hörneborg

< 160 m

1

1

Svenska Shell

< 160 m

1

1

Järveds oljekaj

< 160 m

1

1

Järveds oljekaj

> 160 m

2

2

Stadskajen

< 160 m

1

1

Stadskajen

> 160 m

2

2

Framnäs

< 125 m

1

1

Domsjö Såg

Se specialregler

   

Köpmanholmen

Se specialregler

   

Alfredshem

Se specialregler

   

 

  • För fartyget med funktionell bogpropeller, kan värdet reduceras med en bogserbåt.

  • Om fartyget har häckpropeller ("sternthruster"), dubbla propellrar kan värdet reduceras med ytterligare en bogserbåt.

  • Lotspliktiga bogserbåtar med pråm ska ha 1 assisterande bogserbåt.

  • Bogserbåt skall vid alla tillfällen tillhandahålla egen bogsertross

 
 
 
 
 
 

För fartyg som enligt bogserbåtskrav ska använda två bogserbåtar, används två lotsar.

Senast uppdaterad 2022-08-17