Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bogserbåtsrestriktioner

Bogserbåtsrestriktioner för lotsade fartyg i Oxelösunds hamnar

Generella restriktioner

Restriktionerna är beräknade för normala strömförhållanden och för max vindstyrka på 8 m/s. Vid onormala strömförhållanden och vindstyrkor över 8 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som föreskrivs enligt dessa restriktioner. Rådgör alltid med lotsbeställningscentral vid osäkerhet.

Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Faktorer som ligger till grund för denna bedömning kan t.ex. vara; styrka och riktning på vind och ström, manöverutrymme, fartygets lateralplansyta över och under vatten, fartygets egen manöverförmåga, UKC (under keel clearance), aktuellt djupgående, förhållande längd/bredd, vilken sida till kaj vid ankomst (behöver fartyget vändas), sida till kaj vid avgång (behöver fartyget vändas) och tillgängliga bogserbåtstyper etc.

Bogserbåt med pråm av så kallad pusher typ det vill säga när bogserbåten puttar pråmen framför sig räknas som ett vanligt fartyg med den sammanlängda längden av bogserbåt och pråm.

Bogserbåt med släp är skyldiga att anlita en bogserbåt för manövrering oavsett storlek

För fartyg som anlöper Oxelösunds hamn regelbundet, och som är väl kända av lotsarna, finns möjlighet att reducera eller öka antalet bogserbåtar under ”normala förhållanden”.

En direkt konsekvens av att dessa restriktioner beaktas i ett tidigt skede (det vill säga redan vid lotsbeställningen) är minimerade förseningsrisker samt att snabbinställelseavgifter för bogserbåtar blir så få som möjligt.

Vid ett enbogsersbåts jobb förutsätts bogserbåten vara av typ ASD om inte annat meddelas.

Vid lotsbeställning ska antal beställda bogserbåtar och typ anges.

För ytterligare information se respektive hamn/kaj enligt tabeller över bogserbåtsrestriktioner nedan.

Kaj 3-8

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog+CPP Bog+CPP+
aktivt roder
Bog
+aktertruster el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-130 1 0 0 0 0 0
130-140 2 1 0 0 0 0
140-150 2 1 1**(0) 0 0 0
150-180 2 2 1 1 0 0
180-200 2 2 2 2 1 1
200-230 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2)

*Vid avgång kan antalet bogserbåtar reduceras till två
**Vid avgång med babord till kaj kan antalet bogserbåtar reduceras

Kaj 9,5

LOA Normal fartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog 
+aktertruster
el azipod
Bog
+två  propellrar
+två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-130 1 0 0 0 0 0
130-140 2 1 0 0 0 0
140-150 2 1 1 0 0 0
150-180 2 2 1 1 0 0
180-200 2 2 2 2 1 1
200-220 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 2 2
220-250 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2)

Vid ankomst och fenderpontonförtöjning på kaj 9,5-10 skall antalet det alltid vara 3 bogserbåtar varav 2 av ASD typ. För fartyg med mycket god manöverförmåga, kan antalet bogserbåtar reduceras. 
*Vid avgång kan antlalet bogserbåtar reduceras
**Vid ankomst till kaj 11 med fartyg över 180m utan bogpropeller ska bogserbåtarna vara av ASD typ. 
När bredden överstiger 33 m vid avång kaj 11 och när man har två bogserbåtar, ska båda vara av ASD typ. 

Kaj 10-11

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+ två propellrar
+ två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-130 1 0 0 0 0 0
130-140 2 1 0 0 0 0
140-150 2 1 1 0 0 0
150-180 2 2 1 1 0 0
180-200 2** 2 2 2 1 1
200-220 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 2 2
220-230 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2)
230-250 3 3 3 3 3 3

Vid ankomst och fenderpontonförtöjning kaj 9½ - 10 skall antal bogserbåtar vara 3, varav 2 av typ ASD. För fartyg med mycket god manöverförmåga, kan antalet bogserbåtar reduceras.

*Vid avgång kan bogserbåtsantalet reduceras

** Vid ankomst till kaj 11 med fartyg över 180 m utan bogpropeller så ska 2 bogserbåtar av typ ASD användas

När bredden överstiger 33 m vid avgång från kaj 11 och när man har två bogserbåtar ska
bägge bogserbåtarna vara av ASD-typ. 

SSAB

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+aktertruster
el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-130 1 0 0 0 0 0
130-140 2 1 0 0 0 0
140-150 2 1 1*(0) 1*(0) 0 0
150-160 2 2 1 1 0 0
160-205 2 2 2 2 2 2

*Vid avgång med styrbord till kaj kan antalet bogserbåtar reduceras

Senast uppdaterad 2021-02-16