Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bogserbåtsrestriktioner

Bogserbåtsrestriktioner för lotsade fartyg i Oxelösunds hamnar

Generella restriktioner

Restriktionerna är beräknade för normala strömförhållanden och för max vindstyrka på 8 m/s. Vid onormala strömförhållanden och vindstyrkor över 8 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som föreskrivs enligt dessa restriktioner. Rådgör alltid med lotsbeställningscentral vid osäkerhet.

Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Faktorer som ligger till grund för denna bedömning kan t.ex. vara; styrka och riktning på vind och ström, manöverutrymme, fartygets lateralplansyta över och under vatten, fartygets egen manöverförmåga, UKC (under keel clearance), aktuellt djupgående, förhållande längd/bredd, vilken sida till kaj vid ankomst och avgång (behöver fartyget vändas), tillgängliga bogserbåtstyper etc.

Bogserbåt med pråm av så kallad pusher typ det vill säga när bogserbåten puttar pråmen framför sig räknas som ett vanligt fartyg med den sammanlängda längden av bogserbåt och pråm.

Bogserbåt med släp är skyldiga att anlita en bogserbåt för manövrering oavsett storlek

För fartyg som anlöper Oxelösunds hamn regelbundet finns möjlighet att ansöka om avsteg från nedan restriktioner. En avstegsansökan, via lotsområdeschefen, måste alltid föregås av en utvärdering av lotsar för både ankomst och avgång.

Vid ett enbogsersbåtsjobb förutsätts bogserbåten vara av typ ASD om inte annat meddelas.

Vid lotsbeställning ska antal beställda bogserbåtar och typ anges.

För ytterligare information se respektive hamn/kaj enligt tabeller över bogserbåtsrestriktioner nedan.

Kaj 3-8

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog+CPP Bog+CPP+
aktivt roder
Bog
+aktertruster el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-130 1 0 0 0 0 0
130-140 2 1 0 0 0 0
140-150 2 1 1**(0) 0 0 0
150-180 2 2 1 1 0 0
180-200 2 2 2 2 1 1
200-230 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2)

*Vid avgång kan antalet bogserbåtar reduceras till två
**Vid avgång med babord till kaj kan antalet bogserbåtar reduceras

Kaj 9,5-11

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+ två propellrar
+ två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-130 1 0 0 0 0 0
130-140 2 1 0 0 0 0
140-150 2 1 1 0 0 0
150-180 2 2 1 1 0 0
180-200 2 2 2 2 1 1
200-220 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 2 2
220-230 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2)
230-250 3** 3** 3** 3** 3** 3**

Vid ankomst och fenderpontonförtöjning kaj 9½ - 10 skall antal bogserbåtar vara 3.
För fartyg med mycket god manöverförmåga, kan antal bogserbåtar reduceras.

*Vid avgång eller förhalning längs kajen kan antal bogserbåtar reduceras

** Vid förhalning längs kajen kan antal bogserbåtar reduceras om fartygets framdrivningsmaskineri är redo att användas. 

SSAB

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+aktertruster
el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-130 1 0 0 0 0 0
130-140 2 1 0 0 0 0
140-150 2 1 1*(0) 1*(0) 0 0
150-160 2 2 1 1 0 0
160-180 2 2 2*(1) 1 1 0
180-205 2 2 2 2 2*(1) 1

*Vid avgång med styrbord till kaj kan antalet bogserbåtar reduceras

Senast uppdaterad 2024-01-29