Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Oxelösunds stålhamn, SSAB

SSAB hamnen nås via Lillhammarsleden och trafikeras primärt av styckegods fartyg.

SSAB kaj från ovan
Foto: SSAB

SSAB- Stålhamn

Detta beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Bråviken.
Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd.
Om inte annat anges i sammanställningen förutsätts att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga. Det förutsätts även att lokala restriktioner för bogserbåtar efterföljs.

Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsa
möjligheterna för lotsning.
Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre förhållanden för fartyg
med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Dessa undantag ges från fall till fall i samråd med Nautiskt råd (NR) och CLO (Chefen för lotsområdet).

Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter
är sådana att en säker lotsning kan utföras.

Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta förhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension. Därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga.

Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning.

Fartygsstorlekar och djupgåenden

SSAB TMD UKC
KL = 298 m 8,2* 0,6*

* TMD 6,5 m UKC 0,7 m vid passage Norr om Korpholmen

Max fartyg (m) Avstånd till inneliggande fartyg vid manövrering Mörker
  165 x 33 - 205 x 33    Minst 40 m Nej
  150 x 26 - 165 x 33    Minst 40 m Ja
< 150 x 26   Säkert avstånd Ja

Pollarna målade blåa (norr ), vita, röda ( mitten ) och gula ( söder ).

Brannäs ponton

TMD= 6,0 m
UKC= 0,6 m
Mörker= Ja
Målat märke inre pollaren markerar djup på 6,2 m.

Senast uppdaterad 2021-02-03