Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Oxelösunds huvudhamn

Oxelösunds huvudhamn är Österjöns djupaste naturhamn med ett tonnage som spänner sig från mindre bulkfartyg till stora fartyg över 200m.

Dessa beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Bråviken.
Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd.
Om inte annat anges i sammanställningen förutsätts att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga. Det förutsätts även att lokala restriktioner för bogserbåtar efterföljs.

Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsa
möjligheterna för lotsning.
Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre förhållanden för fartyg
med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Dessa undantag ges från fall till fall i samråd med Nautiskt råd (NR) och CLO (Chefen för lotsområdet).

Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter
är sådana att en säker lotsning kan utföras.

Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta förhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension. Därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga.

Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning.

 

 Fartygsstorlekar och djupgåenden för området Oxelösund.

  TMD UKC
 Kränkan  -  Vinterklasen  15,5 4,5

Oxelösunds huvudhamn Kaj 9 ½ - 11

  • Maxbåtar får förhalas längs med kajen i mörker.
  • Vid förhalning av fartyg längs kajen krävs bara en lots även på de fartyg som vid ankomst/avgång kräver två lotsar.
KAJ 11 TMD UKC
KL= 105 m 12,8 0,7
Max fartyg (m) Avstånd till inneliggande fartyg vid manövrering Mörker
230 x 43 - 250 x 45 Kaj 9½ och 10 fri Nej
 230 x 33 - 250 x 43  Minst 190 m Nej
200 x 33 - 230 x 43 Minst 140 m Nej (1)
 185 x 30 - 200 x 33 Minst 90 m Ja
185 x 28 - 200 x 30  Minst 70 m Ja
 150 x 28 - 185 x 28 Minst 40 m [2] Ja
< 150 x 28 Säkert avstånd Ja

[1]  Kan ankomma eller avgå i mörker om kaj 9½ - 10 är fri.    
[2]  Vid avgång kan avståndet till inneliggande fartyg minskas till 20 m om inneliggande fartyg har en bredd på max15 m 

KAJ 10 TMD UKC
KL= 250 m 12,5* 0,7

*/     12,5 meter djupgående vid kaj.
        15,5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton ).

Kaj 9 1/2  TMD UKC
KL= 138 m 11,3* 0,7

*/     11,3 meter djupgående vid kaj.
        15,5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton ).

Max fartyg (m) Avstånd till inneliggande fartyg vid manövrering Mörker
230 x 43 - 250 x 45   Minst 40 m Nej
145 x 33 - 230 x 43   Minst 40 m Ja
130 x 33 - 145 x 33   Minst 30 m Ja
< 130 x 33   Säkert avstånd Ja
KAJ 8 TMD UKC
KL= 138 m 7,2* 0,6

*/ I inre hörnet mindre vatten , men fartyg når ej dit.
RORO – rampens bredd = 7,5 m.
Avståndet kajlinje – centrum RORO-rampen = 10 meter.

Max fartyg (m) Avstånd till inneliggande fartyg vid manövrering Mörker
170 X 28 N/A Ja
KAJ 7 TMD UKC
KL = 100 m 8,7 0,6
KAJ 4-6 TMD UKC
KL = 245 m 8,0 0,6
KAJ 3 TMD UKC
KL = 148 m 7,4 0,6
Max fartyg (m) Fartyg vid kaj 8 Avstånd till inneliggande fartyg vid manövrering Mörker
  185 x 33 - 230 x 33  Nej  Minst 40 m [1] Nej
  175 x 28 - 185 x 33  Nej  Minst 40 m [1] Ja
  145 x 25 - 175 x 28  Ja  Minst 40 m [2] Ja
  130 x 25 - 145 x 25  Ja  Minst 30 m Ja
< 130 x 25 Ja  Säkert avstånd Ja

[1] Ej passage av andra inneliggande fartyg vid kaj 3 - 8

[2] Ej passage av andra inneliggande fartyg vid kaj 3 - 8 större än 170 x 28

Vind och sikt restriktioner Oxelösund

Max fartyg (m) 230 x 43 -250 x 45
Sikt >2NM

I medelvindar mellan 6-9 m/s, gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
I medelvindar överstigande 9 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

Max fartyg (m) 230 x 33 -250 x 43
Sikt >2NM
I medelvindar mellan 9-11 m/s, gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
I medelvindar överstigande 11 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

Max fartyg (m) 185 x 33 -230 x 33
Sikt >2NM
I medelvindar mellan 11-13 m/s, gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
I medelvindar överstigande 13 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

Max fartyg (m) <185 
Sikt Godtagbar enligt Bfh & Lots bedömning
Sjöfartsverket gör en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
 

Beaktande av vind och sikt skall baseras på SMHI’s prognoser för området Hävringe (N58 36 E17 19) och realtidsmätningar från Vinterklasens ViVa-station*.

 *ViVa – Sjöfartsverkets Vind och Vatten applikation (för Iphones, Androids och Windows).

Senast uppdaterad 2021-09-30