Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Broar och Slussar

Trollhätte kanal är 82 km lång. Därav är 10 km grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled i Göta älv. På sträckan passerar man 12 broar varav 3 fasta

kanalkarta

Nivåskillnaden på totalt 44 meter klaras av sex slussar, en vid Lilla Edet där skillnaden är 6 meter, fyra slussar vid Trollhättan med en total nivåskillnad på cirka 32 meter och en vid Brinkebergskulle på ca 6 meter.  

Slussarna är av modern konstruktion med el/mekanisk drift av luckor och portar. Dubbla bottnar innebär att vattnet fördelas jämnt över hela slussen. Det ger lugna vattenrörelser vid såväl fyllning som tömning.

För en slussning krävs 8000-12000 m3 vatten. Vattendjupet i farleden är minst 6,3 meter. I slussarna är djupet på tröskeln 5,7 meter vid lägsta vattennivån. I kanalen och älven finns ett stort antal farledsmarkeringar.

Fakta kraftledningar
Avståndet från vattenytan till ledningarnas lägsta punkt är 27 meter.

Broar

Göta Älv / Trollhätte Kanal Segelfri höjd
Älvsborgsbron 45,0 meter
Göta Älvbron 18,3 meter
Hisingsbron 12,0 meter
Marieholmsbron 5,9 meter
Angeredsbron 47,0 meter
Jordfallsbron 11,0 meter 
Lilla Edetbron 10,0 meter
Klaffbron, Trollhättan 3,5 meter
Järnvägsbron, Trollhättan 2,8 meter (27 meter i upplyft läge)
Stridsbergsbron 6,0 meter
Stallbackabron (ej öppningsbar) 28,0 meter
Gropbron, Vänersborg  4,0 meter
Järnvägsbron, Vänersborg 2,0 meter
Dalbobron 15,5 - 17,0 meter
Nordre Älv  
Kungälv, Bohusbron / Nordre älvs landsvägsbro 5,2 meter
Kungälv, motorvägsbron (ej öppningsbar) 12,5 meter
Ytterby järnvägsbron (ej öppningsbar) 12,5 meter

Slussar

Slusstrappan

Max tillåten storlek på fartyg i slussarna

Maxlängd 87,00 meter
Maxbredd 12,70 meter
Maxdjupgående 4,70 meter

Efter särskilt tillstånd av Sjöfartsverket kan större fartyg tillåtas upp till 

Maxlängd 89,00 meter
Maxbredd 13,40 meter
Maxdjupgående 5,40 meter

Senast uppdaterad 2023-10-11