Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Spridningstillstånd

Innan du sprider undersökningar, fotografier och annat material som avbildar förhållanden på eller under havsbotten inom Sveriges territorium behöver du ansöka om spridningstillstånd från Sjöfartsverket. Syftet är att skydda information som är viktig för totalförsvaret.

Om du har samlat in data, fotograferat eller filmat information som återger förhållanden på eller under havsbotten som du vill dela, publicera eller sälja behöver du ansöka om spridningstillstånd. Kravet på tillstånd gäller för sammanställningar av geografisk information om förhållanden på eller under havsbotten.

Innehåller ditt material fotografier, videor eller annat som avbildar Sveriges landområden från luften behöver du ansöka om spridningstillstånd från Lantmäteriet.

Att ansöka om spridningstillstånd är gratis.

Ansökan om spridningstillstånd

Vi har ändrat ansökningsförfarandet, nedan beskrivs hur du går tillväga för att skicka in din ansökan.

Ansökan om spridningstillstånd görs via formuläret som finns längre ner på den här sidan. När du skickar in formuläret registreras det som en inkommen handling till Sjöfartsverket av vår registratur. Därefter skickas en e-post ut med ärendenummer för ditt ärende samt information om hur du skickar in det material som ska granskas, e-posten skickas ut manuellt under kontorstid. Dubbelkolla därför noga att du angivit en korrekt e-postadress i formuläret innan du skickar in din ansökan.
*Skulle e-posten dröja, titta i din skräppost innan du kontaktar Sjöfartsverket.

Ansvar

Enligt lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information om förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, eller över andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sprider en sammanställning av geografisk information utan erforderligt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med samma eller strängare straff enligt brottsbalken.

Det här gäller för filmer och fotografier tagna från luften med drönare

Om du har fotograferat eller filmat med drönare över havet och det går att se havsbotten är bilden tillståndspliktig hos Sjöfartsverket. Ser man däremot bara en blank vattenyta är bilden inte tillståndspliktig.

Du kan själv påverka resultatet av dina bilder över havet genom att till exempel ta "flackare" bilder, alltså inte rakt vertikala. Då minskar risken att återge förhållanden på havsbotten. Du kan också retuschera din bild så att havsbotten ej framhävs, då krävs inget tillstånd.

Har du tagit en bild eller filmsekvens helt utan geografiska referenser (ingen landyta eller geotaggar i metadatan) är bilden inte heller tillståndspliktig eftersom den måste vara lägesbestämd för att kravet på tillstånd ska gälla.

Spridningstillstånd

* obligatorisk uppgift

Jag samtycker till att Sjöfartsverket i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) får nyttja mina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.sjofartsverket.se/gdpr

Kontakt

Telefon: 0771-63 00 00
E-post: spridningstillstand@sjofartsverket.se

Observera att material som är godkänt för spridning i vissa fall även måste ha ett nyttjanderättstillstånd.

Under vecka 28-31 har vi begränsad bemanning, du kan ansöka om spridningstillstånd som vanligt men återkoppling på e-post kan dröja något.

Vad tycker du om sidan?

Senast uppdaterad 2024-01-19