Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Insjöar och kanaler

Här kan du läsa om sjökortsprodukter för insjöar och kanaler.

Insjöar och kanaler

Sjökortsprodukter över insjöar och kanaler har särskilda referensnivåer (medelvattenytor) som skiljer sig från övriga sjökort. Några av dessa nivåer har redan idag ett definierat förhållande till RH 2000 och vid övergången till RH 2000 som referensnivå i alla sjökortsprodukter kommer samtliga beskrivas i förhållande till nollnivån i RH 2000. I vissa fall kommer de troligtvis även justeras något.

Nedan följer en tabell över nuvarande referensnivåer i sjökort, vilket samband de har med nollnivån i RH 2000 och vilken trolig nivå man kommer att väljas framöver. Dessutom redovisas sambandet till det äldre höjdsystemet RH 00 som används vid nedladdning av vattenståndsdata från SMHI, se extern länk.

Vatten Referensnivå i sjökort idag Relation till RH 00 Trolig framtida ref.nivå
(RH 2000)
Vänern 3.6 m över nedre slusströskeln vid Sjötorp. +43.8 m +44.4 m
Vättern 3.07 m över Motala övre slusströskel. +88.41 m +88.88 m (Oförändrat)
Mälaren +0.78 m i RH 2000 +0.26 m * Oförändrat
Hjälmaren +22.45 m i RH 2000 +21.88 m Oförändrat
Göta älv/ Trollhätte kanal

I förhållande till RH 2000, olika för olika avsnitt, se skiss nedan.

  Oförändrat
Göta kanal

Se extern länk. I Göta kanal-kartan finns profilkartor för de olika kanalsträckorna med höjder i RH 00.

  Ej definierat

  * Vid nedladdning av vattenstånd från Mälaren via SMHI:s hemsida erhålls vattenstånd (cm) relativt nollplanet för RH 2000. Det innebär att SMHI:s vattenstånd blir 78 cm högre än Mälarens sjökortsnivå.'

 

 

Bild på höjder i RH2000

Senast uppdaterad 2023-10-11