Antwerpen/Rotterdam

Service riktad till fartygsbesättningar som anlöper världshamnarna i Belgien och Holland.

Bokbyte i Antwerpen

Servicen i Antwerpen och Rotterdam riktar sig till svenskflaggade fartyg samt till svenskar ombord på utlandsflaggade fartyg. Vårt platsombud besöker fartyg i Antwerpen och Rotterdam samt andra närliggande hamnar såsom Gent, Zeebrugge och Terneuzen och arbetar nära tillsammans med Svenska Sjömanskyrkan.

Bland tjänsterna kan nämnas fartygsbesök, hamninformation, transporter, idrott, utflykter, biblioteksbyten och dagstidnings-distribution. Under idrottsevenemang för sjöfolk har Sjömansservice ett nära samarbete med andra organisationer.

Kontakta oss

Swedish Seamen’s Service
Antwerp Harbour Hotel
Noorderlaan 100
BE-2030 Antwerpen
Tel/fax +32 3-541 08 79
Mobil +32 (0)475-26 42 98
sjomansservice.antwerpen@sjofartsverket.se

Platsombud: Adam Nordström

Senast uppdaterad 2021-01-27