Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hyrfilmer

Sjömansservice Media erbjuder alla svenskflaggade fartyg, samt även svenskar ombord på utländska fartyg, svensk och svensktextad utländsk spelfilm.

Varje månad skickas ett genomarbetat paket med filmer ut till abonnerande fartygsbesättningar. Paketen innehåller 5-6 stycken kvalitetsfilmer, oftast med varierat genreutbud; komedi, action, drama, thriller, western m.m.

Filmerna är nya, ibland har de precis gått upp på biograferna, ibland har de samtidigt hyrvideopremiär. Precis som på biograferna är de flesta filmerna (5 av 6) oftast amerikanska, men vi försöker alltid skicka ut åtminstone en bra film per månad från Sverige, Europa, Asien eller övriga världen. Alla utländska filmer är svensktextade. Filmerna skickas ut på dvd- eller Blu-ray-skivor. I början av varje månad sänds filmerna samt programinformation ut per brev. Hyrestiden är tolv månader från mottagningstillfället. Filmerna ska inte returneras. Istället är varje abonnent är skyldig att makulera filmerna, då hyrestiden är slut. Detta är ett upphovsrättsligt krav.

Illustration av sjömän som tittar på tv

Senast uppdaterad 2023-12-18