Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjötrafiken - lokala föreskrifter

Sjötrafiken - lokala föreskrifter.

Grundförfattning

Beskrivning

1993:28

Trafikföreskrifter för Södertälje kanal och Trollhätte kanal

Ändringsföreskrifter:  
1994:15 - punktema 5.1 och 8 i bilaga 1
2008:90 - 8 och 14 §§ 
2009:15 - 14 och 15§§
2019:7 - Upphävd (TSFS 2019:98)

1998:2

Trafiken på Göta kanal

Ändringsföreskrifter:
2020:1 Upphävd (TSFS 2019:139)

2008:97

Sjötrafikregler i Stockholms skärgård

2017:1

Upphävande av föreskrifter för sjötrafiken i Sotenkanalen (TSFS 2016:122)

2017:2

Upphävande av föreskrifter för sjötrafiken i Hamburgsund (TSFS 2016:123)

2017:3

Upphävande av föreskrifter för allmän farled nr 539 förbi värmdö-Garpen (TSFS 2016:124)

Rättelseblad

2017:4

Upphävande av föreskrifter om sjötrafikregler i Malö strömmar (TSFS 2016:125)

Senast uppdaterad 2023-09-28