Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Svensk innovation sätter ny världsstandard för sjöfarten

Nyhet 2023-06-20
Bild på fartyg som är på väg in till Göteborgs hamn

En innovation för all världens sjöfart som utvecklats av Sjöfartsverket och som drivits av Sverige blir internationell standard. Ruttdelning ska effektivisera sjöfarten och minska miljöavtrycket.

Med ruttdelning kan både hamnar och fartyg planera bättre. Färre fartyg behöver ligga i kö in till hamnarna, de kan sänka farten och köra mer ekonomiskt när de vet exakt vilken tid de kan anlöpa hamnarna. Dessutom kan fartygens tid i hamnarna minska och godsflödet bli ännu mer effektivt. Sveriges förslag med stora vinster både ekonomiskt och miljömässigt för världssjöfarten ser nu ut att bli verklighet.

– Ruttdelning är den största tekniska innovationen inom sjöfarten som Sjöfartsverket varit med och utvecklat sedan AIS-transpondrarna i slutet av 1990-talet, säger Magnus Wallhagen, chef för internationellt arbete på Sjöfartsverket.

I dag är det i princip det fartyg som kommer först till hamnen som får lasta och lossa sitt gods först. Om fler fartyg kommer ungefär samtidigt så får övriga vänta utanför hamnen om det inte finns kapacitet att hantera fler samtidigt. Det är väldigt svårplanerat både för fartygen och för alla hamnaktörer. 

Bakgrunden är att en underkommitté inom IMO, FN:s sjöfartsorgan, där Sverige företräddes av Transportstyrelsen och Sjöfartsverket, nu har beslutat att bifalla Sveriges förslag om ruttdelning. Förslaget kommer sedan formellt beslutas i IMO:s säkerhetskommitté i vår.

Bild på lotsbåt som kör precis utanför göteborgs hamn

– Det innebär att det internationella regelverket för sjöfart kommer att ändras. Ruttdelning mellan fartyg och landaktörer kommer därmed att bli en ny världsstandard. Det är en stor vinst både för industrin och för klimatet, säger Magnus Wallhagen.

Användningsområdena sträcker sig bortom ankomstoptimering. I Sverige där isen breder ut sig i norr under vinterhalvåret kan lämpliga rutter genom ett isområde skickas ut till fartygen så att de kan gå längre sträckor utan isbrytarassistans eller riskera att fastna i is.

Vid räddningsinsatser kan ett föreslaget sökmönster skickas ut till fartygens navigationssystem för att optimera sökande efter försvunna personer.

Fyren vid Svartklubben

Miljöinitiativ Svartklubben

Genom ett miljöinitiativ från båtmännen vid Svartklubben har de lyckats korta ner rutten utanför fyren. Därmed sparar de 7 procent bränsle.

Förbättringsförslaget