Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nyttjanderätter

Sjögeografisk information är skyddad av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att det krävs tillstånd från Sjöfartsverket för att få sprida eller publicera informationen.

Nyttjanderätt sjökort

När behövs ett publiceringstillstånd?
Tillstånd behövs om man t.ex. önskar visa ett sjökortsutsnitt eller annan sjögeografisk information på webben eller tänker producera en egen karta med sjökortets information som grund/förlaga. Det gäller även om man vill använda sjögeografiskt material i böcker, informationsbroschyrer eller för reklamprodukter.

Hur får man ett tillstånd?
Genom att kontakta Sjöfartsverket på sma@sjofartsverket.se och beskriver vad man vill göra och hur stor upplaga man tänker tillverka och storleken på trycket man vill använda.

Pris?
Priset sätts utifrån de många olika parametrar som nämns ovan vad gäller format, upplaga etc.

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2021-01-25