Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Pampus Terminalen

Kontainer, bulk samt tankfartyg

Farleder till Norrköping

N Kränkan - St Juten

Dag/Mörker

TMD UKC L B

Norra leden vid Kungshamn

D

12,4

>1,9

260

33

Norra leden vid Kungshamn

M

12,4

>1,9

210

33

Södra leden vid Kungshamn

D/M

13,5

>3,5

260

33

Tvåmanslotsning: Se Tvåmanslotsning

Pampus rännan

Bredd: 100 m
TMD: 13,3 m
UKC: 1,4 m

Vind & Sikt, se Vind & Sikt

Pampus Terminalen

 

P1 Oljeterminal

Dag/Mörker TMD UKC L B
D 11,3 0,6 260 33
M 11,3 0,6 220 33

Pampus kaj 2-6

Dag/Mörker TMD UKC L B
D 13,3 0,6 260 33
M 13,3 0,6 220 33

Pampus kaj 8 - avlyst pga arbete

Pampus kaj 10

Dag/Mörker TMD UKC L B
D 13,3 0,6 225 33
M 13,3 0,6 225 33

Fri kajlängd vid manövrering till/från kaj 2-10

 - Fartyg med LOA <145m: säkert avstånd
 - Fartyg med LOA 145-170m: LOA +40m
 - Fartyg med LOA 170m – hamnmax: LOA +80m
 - Vid avgång kan avstånden halveras.

P3 Ro-Ro/CO2

Dag/Mörker TMD UKC L B
D/M 8,5 0,5 150* **

* LOA 140-150 alltid babord till kaj

Om tankfartyg ligger på P1, får ej fartyg med LOA >135m angöra P3
**Ankomst/Avgång P3; minimiavstånd till fartyg på P1 får inte understiga 30m. 

Senast uppdaterad 2024-04-10